image_pdfimage_print

W dniu 22 października 2015 roku o godzinie 11:00 na placu przed Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Białymstoku (ul. Warszawska 3) odbędzie się prezentacja wybranych pojazdów zakupionych w ramach projektów dofinansowanych z  Programu Infrastruktura i Środowisko połączona z krótką konferencją.

14 samochodów ratowniczych, 9 kontenerów oraz 14 innych jednostek sprzętowych zostało pozyskanych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego w ostatnim okresie czasu. Zakupy te są związane z realizacją przez Komendę Głowna PSP dwóch projektów współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko obejmujących swym zasięgiem wszystkie województwa, w tym również zakupy dla naszego regionu. W sumie w ramach tych inicjatyw podlascy strażacy wzbogacili się o narzędzia do prowadzenia działań ratowniczych o łącznej wartości ponad 20 mln zł.

Poniżej sprzęt planowany do zaprezentowania na konferencji:

 

1             Ciężki samochód ratownictwa chemicznego,

2             Żuraw samochodowy 40 t,

3             Samochód nośnik kontenerowy (2 szt.),

4             Quad z przyczepą,

5             Kontener kwatermistrzowski,

6             Spektrometr,

7             Ubrania specjalne (CUG),

8             Kontener sanitarny,

9             Samochód wężowy,

10           Quad z przyczepą,

11           Motopompa przewoźna do wody zanieczyszczonej,

12           Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy,

13           Samochód specjalny drabina,

14           Lekki samochód rozpoznania chemicznego.

{gallery}/zdjecia/UE/POIIS/{/gallery}

Beneficjentem projektów jest Komenda Główna PSP. Wśród podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych znalazło się 16 Komend Wojewódzkich PSP, w tym Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku. Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, działanie 3.2. zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom, oś priorytetowa  III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.