image_pdfimage_print

21 września 2015 r. w Suwałkach odbyła się wizyta delegacji litewskiej. Podczas spotkania omawiano m.in. tematy dotyczące roli Państwowej Straży Pożarnej w działaniach na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych, działań OSP w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, zasad finansowania jednostek OSP, procedury alarmowania jednostek OSP.  Goście mieli również możliwość zapoznania się z działalnością kulturalną OSP na przykładzie Orkiestry Dętej w Sejnach. Delegacja odwiedziła Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Suwałkach oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Pogorzelcu, Sejnach i Puńsku.

 

W składzie delegacji litewskiej znaleźli się Saljus Skwjarnjalis – minister spraw wewnętrznych, Arturas Norjavichjus – wiceminister spraw wewnętrznych, Valentinas Bukauskas  – przewodniczący komisji ds. administracji państwowej i samorządowej, Remigijus Banjulis – dyrektor Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej oraz Algirdas Bautronis – komendant Straży Pożarnej w Alytusie.

Państwową Straż Pożarną reprezentowali m.in. Stanisław Rakoczy – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – komendant główny PSP, nadbryg. Piotr Kwiatkowski – zastępca komendanta głównego PSP, st. bryg. Antoni Ostrowski – podlaski komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Dariusz Siwicki – komendant miejski PSP w Suwałkach, bryg. Bogdan Wierzchowski – zastępca komendanta miejskiego PSP w Suwałkach, bryg. w st. spocz. Jan Gradkowski – prezes ZOW ZOSP RP w Białymstoku, bryg. Ryszard Gałdzewicz – zastępca komendanta powiatowego PSP w Sejnach, mł. bryg. Krzysztof Pietrasik – p.o. zastępcy dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP.

Opracowanie: Biuro Współpracy Międzynarodowej KG PSP;
Zdjęcia: KM PSP w Suwałkach