LT-PL/142 Konferencja podsumowująca wspólny projekt polskich i litewskich strażaków

W środę 10 grudnia 2014 roku o godzinie 12:00 w Sali Kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Mickiewicza 3, Białystok) odbyła  się międzynarodowa konferencja podsumowująca realizację wspólnego polsko-litewskiego strażackiego projektu LT-PL/142 „Wzmocnienie potencjału kadrowego i sprzętowego polsko-litewskiego systemu ochrony ludności i środowiska” współfinansowanego przez Unię Europejską z programu Litwa-Polska 2007-2013.

W trakcie spotkania zaprezentowany został film promujący osiągnięcia projektu oraz omówione zostaną korzyści płynące dla społeczeństwa i ratowników po obu stronach granicy z realizacji wspólnych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków UE. Dotychczasowe efekty ponad 10 letniej współpracy strażaków z Polski i Litwy to: 10 zrealizowanych projektów o łącznej wartości ponad 12,4 mln. Euro. Zakupione w ich ramach zostały 42 pojazdy ratownicze, przeszkolono 1271 strażaków po obu stronach granicy. Zorganizowane zostały także 2 wspólne międzynarodowe ćwiczenia ratownicze, które w sposób praktyczny pozwalały na doskonalenie wspólnych działań ratowniczych. Partnerzy z Litwy zaprezentowali dodatkowo krótkie podsumowanie realizowanego symetrycznie projektu LT-PL/141 Wsparcie chemiczno-ekologiczne i wodne polsko-litewskiego transgranicznego systemu ochrony ludności i środowiska” W konferencji uczestniczyło  w sumie około 50 osób w tym przedstawiciele strażaków z Alytusa i Marijampola.

Projekt LT-PL/142 „Wzmocnienie potencjału kadrowego i sprzętowego polsko-litewskiego systemu ochrony ludności i środowiska” ukierunkowano na wzmocnienie potencjału Zintegrowanego Systemu Ochrony Ludności i Środowiska w układzie transgranicznym Polski i Litwy, który jest budowany już o kilku lat w ramach współpracy polskich i litewskich strażaków. W dotychczas zrealizowanych IV etapach budowy Systemu zakupiono 16 pojazdów ratowniczych wartych ponad 16 mln złotych, wzmacniając tym samym potencjał ratowniczy województw podlaskiego. Zakupiony w ramach obecnego przedsięwzięcia sprzęt ratowniczy oraz przeprowadzone szkolenia przyczynią się do sprawniejszego zarządzania działaniami i środkami w sytuacjach kryzysowych występujących na obszarze transgranicznym Polski i Litwy, szczególnie w razie wypadków o podłożu technologicznym, katastrof naturalnych oraz wypadki komunikacyjnych czy też skażeń i zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Projekt miał charakter mieszany. W jego ramach zostały zawarte zarówno szkolenia dla strażaków z zakresu: uprawnień stermotorzysty, działania w strefie rozgorzenia, obsługi pił mechanicznych (kl. III wszystkie typy), obsługi urządzeń elektrycznych do 1kV, obsługi podestów ruchomych samojezdnych montowanych na pojazdach. Ponad zakupione dla partnerów zostały pojazdy i sprzęt ratowniczy w postaci: samochodu dowodzenia i łączności, samochodu operacyjnego szybkiego reagowania, wyposażenia samochodu ratownictwa wodnego wraz z łodzią na przyczepie, motopompy FOX, motopomp szlamowych, kamery termowizyjnej z transmisją obrazu, detektorów napięcia, piły spalinowej z osprzętem oraz sprzętu łączności w wykonaniu do pracy w strefie zagrożenia wybuchem.


PLLT20017-2013