PL-LT/141. Wspólne ćwiczenia chemiczne polskich i litewskich strażaków

W środę 14 maja w Marijampolu w okolicach Centrum Sportowego i Stadionu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Kauno 125 odbędą się wspólne ćwiczenia polskich i litewskich strażaków z zakresu ratownictwa chemicznego i dekontaminacji masowej. Ćwiczenia rozpoczną się około godziny 11:00 (10 czasu polskiego). W działania ratownicze zaangażowanych będzie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego  poziomu A  z Białegostoku oraz zastępy ratownicze PSP z Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach i Komendy Powiatowej PSP w Sejnach i Augustowie.

W trakcie manewrów oprócz elementów związanych z likwidacją skażenia chemicznego przećwiczona zostanie także dekontaminacja masowa osób poszkodowanych (młodzieży szkolnej) organizowana i prowadzona na miejscu akcji.

Przedsięwzięcie jest częścią wspólnego projektu PL-LT/141 „Wsparcie chemiczno-ekologiczne i wodne polsko-litewskiego transgranicznego systemu ochrony ludności i środowiska”. W jego ramach zostały zawarte zarówno szkolenia dla strażaków z zakresu ratownictwa chemicznego, ekologicznego oraz wodnego jak również zakupy sprzętu i pojazdów. Całkowita wartość przedsięwzięcia to blisko 583 556 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013 w wysokości 496 022,60 euro .

Założenia do ćwiczeń

W wyniku panujących warunków drogowych dochodzi do zderzenia samochód ciężarowego, przewożącego meble z cysterną, w której znajduje się stężony nadtlenek wodoru. Obaj kierowcy zostają uwięzieni w pojazdach i są nieprzytomni. Dodatkowo w ciężarówce dochodzi do pożaru, w wyniku, którego cały ładunek zostaje objęty pożarem. Ponadto w związku z uszkodzeniem płaszcza cysterny, doszło do wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej na drogę. Opary tej substancji, w związku z siłą i kierunkiem wiatru zagrażają dla Centrum Sportowego i Stadionu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Kaunas. Po chwili uczniowie i studenci znajdujący się ww. obiektach zaczynają się źle czuć i uskarżają się na parzenie skóry oraz drapanie w gardle. W wyniku zaistniałej sytuacji dochodzi do paniki. Około 30 studentów nie może się ewakuować z budynków, natomiast 11 z nich po chwili traci przytomność. Dużym zagrożeniem w wyniku powstałego zagrożenia jest fakt, że na terenie obiektów sportowych może znajdować się ponad 500 osób.

W trakcie ćwiczeń realizowane będą cztery epizody praktyczne związane bezpośrednio z podziałem terenu akcji. Realizacja epizodów będzie następowała jeden po drugim.

Epizod I

 • Ewakuacja poszkodowanych kierowców i ich dekontaminacja
 • Ugaszenie pożaru samochodu ciężarowego z meblami
 • Rozstawienie kurtyn wodnych
 • Rozstawienie kabiny dekontaminacyjnej dla ratowników
 • Wykonanie uszczelnienia przy pomocy poduszki ciśnieniowe
 • Budowa zaopatrzenia wodnego

Epizod II

 • Ewakuacja uczniów i studentów z Centrum Sportowego;
 • Segregacja wstępna poszkodowanych
 • Skierowanie poszkodowanych do korytarzy dekontaminacyjnych

Epizod III

 • Budowa dwóch korytarzy do dekontaminacji wstępnej
 • Sprawienie namiotu do dekontaminacji właściwej
 • Segregacja wtórna poszkodowanych;
 • Monitoring strefy zagrożenia
 • Budowa zaopatrzenia wodnego do korytarzy dekontaminacyjnych
 • Dekontaminacja poszkodowanych

Epizod IV

 • Wydzielenie strefy zagrożenia,
 • Sprawdzenie uszczelnienia
 • Budowa zestawu do przepompowania substancji niebezpiecznych
 • Przepompowanie substancji niebezpiecznych do zastępczych zbiorników
 • Dekontaminacja ratowników i sprzętu