PL-LT/141. Szkolenie z ratownictwa wodnego

W dniach 28-29 kwietnia 2014 roku w Gawrych Rudzie nad jeziorem Wigry odbyło się międzynarodowe szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego z udziałem strażaków z Polski i Litwy. Przedsięwzięcie było częścią projektu „PL-LT/141. Wsparcie chemiczno-ekologiczne i wodne polsko-litewskiego transgranicznego systemu ochrony ludności i środowiska”. Wzięło w nim udział ponad 30 strażaków z województwa podlaskiego oraz Mariampola i Alytusa na Litwie.

W tracie części teoretycznej zostały omówione:

  1. Zasady organizacji i funkcjonowania ratownictwa wodnego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym;
  2. Działania grup ratownictwa wodnego w Marijamplu i Alytusie;
  3. Wyposażenie i funkcjonowanie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w Suwałkach;
  4. Patofizjologia nurkowania – wypadek nurkowy;
  5. Działania z zakresu ratownictwa wodnego prowadzone przez PSP.

 

W części praktycznej szkolenia zostały przećwiczone metody podejmowania poszkodowanych z powierzchni wody oraz zasady prowadzenia prac podwodnych z udziałem sonarów i współpracy nurków z jego operatorem.

Zobacz także – informacje o całym projekcie.