image_pdfimage_print

Projekt „PL-LT/141. Wsparcie chemiczno-ekologiczne i wodne polsko-litewskiego transgranicznego systemu ochrony ludności i środowiska” został ukierunkowano na wzmocnienie potencjału sprzętowego i kadrowego Zintegrowanego Systemu Ochrony Ludności i Środowiska w układzie transgranicznym Polski i Litwy, który jest budowany już o kilku lat w ramach współpracy polskich i litewskich strażaków. W dotychczas zrealizowanych IV etapach budowy Systemu zakupiono 16 pojazdów ratowniczych wartych ponad 16 mln złotych, wzmacniając tym samym potencjał ratowniczy województw podlaskiego.   Zakupiony w ramach obecnego przedsięwzięcia sprzęt ratowniczy oraz przeprowadzone szkolenia przyczynią się do sprawniejszego zarządzania działaniami i środkami w sytuacjach kryzysowych występujących na obszarze transgranicznym Polski i Litwy, szczególnie w razie wypadków o podłożu chemicznym i ekologicznym oraz występujących na akwenach. Projekt ma charakter mieszany. W jego ramach zostały zawarte zarówno szkolenia dla strażaków z zakresu ratownictwa chemicznego, ekologicznego oraz wodnego jak również zakupy sprzętu i pojazdów. Całkowita wartość przedsięwzięcia to blisko 583 556 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013 w wysokości 496 022,60 euro.

Zakres projektu:

 

Zakupiony sprzęt:

  1. Sprzęt ratownictwa chemiczno-ekologicznego;
  2. Samochód do przewozu i pracy sztabu;
  3. Samochód operacyjny szybkiego reagowania;
  4. Samochód operacyjny szybkiego reagowania typu Pickup;
  5. Nosze ratownicze dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego;
  6. Platforma do zarządzania działaniami ratowniczymi;

Zorganizowane szkolenia i ćwiczenia:

  1. Szkolenie z dekontaminacji dla 60 strażaków;
  2. Ćwiczenia z dekontaminacji (zakup sprzętu ochrony osobistej i zestawów dekontaminacyjnych oraz dwujęzycznych kamizelek dla osób funkcyjnych);
  3. Konferencja podsumowująca ćwiczenia dekontaminacyjne;
  4. Ćwiczenia z ratownictwa wodnego wraz z konferencją szkoleniową dla 30 strażaków.