image_pdfimage_print

Od kilku lat przedstawiciele straży pożarnej obszaru transgranicznego Polski i Litwy podejmują działania zmierzające do stworzenia Zintegrowanego Systemu Ochrony Ludności i Środowiska. Wspólnymi wysiłkami podczas trzech poprzednich etapów współfinansowanych ze środków Programu Interreg III A/Tacis CBC Litwa-Polska- Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej oraz czwartego etapu współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013 pozyskano specjalistyczny sprzęt ratowniczy umożliwiający prowadzenie działań na lądzie i wodzie oraz efektywną koordynację akcji podczas sytuacji kryzysowych. Mimo tak szeroko zakrojonych działań problemem wciąż pozostaje niewystarczająca ochrona ratownicza życia ludzkiego, mienia oraz środowiska, potwierdzona przez niekorzystne statystyki. Przyczyn tego należy upatrywać przede wszystkim w nadal niezadowalającym stanie wyposażenia technicznego jednostek służb ratowniczych Litwy i Polski oraz braku odpowiednio wyszkolonej kadry w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych. Projekt został realizowany w ramach priorytetu 2 Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru trangranicznego, podpriorytetu 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013.

 

Zakres projektu

Projekt ukierunkowano na wzmocnienie potencjału sprzętowego i kadrowego Zintegrowanego Systemu Ochrony Ludności i Środowiska w układzie transgranicznym Polski i Litwy, który jest budowany już o kilku lat w ramach współpracy polskich i litewskich strażaków. W dotychczas zrealizowanych IV etapach budowy Systemu zakupiono 16 pojazdów ratowniczych wartych ponad 16 mln złotych, wzmacniając tym samym potencjał ratowniczy województw podlaskiego. Zakupiony w ramach obecnego przedsięwzięcia sprzęt ratowniczy oraz przeprowadzone szkolenia przyczynią się do sprawniejszego zarządzania działaniami i środkami w sytuacjach kryzysowych występujących na obszarze transgranicznym Polski i Litwy, szczególnie w razie wypadków o podłożu technologicznym, katastrof naturalnych oraz wypadki komunikacyjnych czy też skażeń i zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Projekt ma charakter mieszany. W jego ramach zostały zawarte zarówno szkolenia dla strażaków z zakresu: uprawnień stermotorzysty, działania w strefie rozgorzenia, obsługi pił mechanicznych (kl. III wszystkie typy), obsługi urządzeń elektrycznych do 1kV, obsługi podestów ruchomych samojezdnych montowanych na pojazdach. Ponad zakupione dla partnerów zostały pojazdy i sprzęt ratowniczy w postaci: samochodu dowodzenia i łączności, samochodu operacyjnego szybkiego reagowania, wyposażenia samochodu ratownictwa wodnego wraz z łodzią na przyczepie, motopompy FOX, motopomp szlamowych, kamery termowizyjnej z transmisją obrazu, detektorów napięcia, piły spalinowej z osprzętem oraz sprzętu łączności w wykonaniu do pracy w strefie zagrożenia wybuchem.

Szkolenia 

Szkolenie funkcjonariuszy Straży Pożarnej na patent żeglarski-stermotorzysty 

Szkolenie, w których wzięło udział łącznie 40 uczestników: 20 funkcjonariuszy z poszczególnych Komend Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego i 20 strażaków z Litwy. W wyniku szkolenia strażacy uzyskali odpowiednie uprawnienia do prowadzenia działań ratowniczych na akwenach wodnych. Szkolenie obejmowało 30 godzin zakończone zostało egzaminem.

Szkolenie rozgorzeniowe

Szkolenia, w których wzięło udział łącznie 400 osób: 360 funkcjonariuszy z poszczególnych komend Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego i 40 strażaków z Litwy. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych w trudnych warunkach pożarowych. Szkolenie objęło 8 godzin dla jednej grupy 40 strażaków. W trakcie treningu przewidziany był krótki wstęp teoretyczny oraz 20 minutowe sesje treningowe w specjalnym kontenerze rozgorzeniowym dla poszczególnych strażaków. W trakcie ćwiczenia para strażaków (tzw. rota) miała za zadanie uporać się z rzeczywistym ogniem pojawiającym się w różnych miejscach wewnątrz symulatora. Przy pomocy prądu wody musieli gasić płomienie praktycznie tak jak to jest w trakcie prawdziwych działań. Szkolenie miało na celu doskonalenie umiejętności działania w trakcie pożarów wewnętrznych oraz metod operowania skutecznym prądem wody. Na potrzeby przeprowadzenia szkolenia zakupiono kamerę termowizyjną z transmisją obrazu na odległość. Kamera została zakupiona na potrzeby Ośrodka Szkolenia KW PSP w Białymstoku i posłuży także do obsługi kolejnych szkoleń rozgorzeniowych.

Szkolenie z zakresu obsługi pił mechanicznych (kl. III wszystkie typy)

Szkolenie dla 35 funkcjonariuszy z poszczególnych Komend Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego. Celem szkolenia było uzyskanie przez strażaków odpowiednich uprawnień do bezpiecznej i fachowej obsługi pił spalinowych podczas działań ratowniczych. Każde ze szkoleń trwało 5 dni w sumie 32 godziny plus egzamin w trakcie których poruszono następującą problematykę: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, budowa pił mechanicznych do ścinki drzewa, technologia pracy, zajęcia praktyczne.

Szkolenie z obsługi urządzeń elektrycznych do 1kV

Szkolenie dla 30 funkcjonariuszy z poszczególnych Komend Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego. Celem szkolenia było uzyskanie przez strażaków odpowiednich uprawnień do bezpiecznej i fachowej obsługi urządzeń elektrycznych w tym agregatów prądotwórczych. Szkolenie trwało 2 dni w sumie 16 godzin plus egzamin w trakcie, których zrealizowana została następująca problematyka: obsługa i konserwacja zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW oraz urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku eksploatacji i dozoru.

Szkolenie z obsługi podestów ruchomych samojezdnych montowanych na pojazdach

Szkolenie dla 20 funkcjonariuszy z poszczególnych Komend Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego. Celem szkolenia było uzyskanie przez strażaków odpowiednich uprawnień do bezpiecznej i fachowej obsługi podestów ruchomych samojezdnych montowanych na pojazdach. Szkolenie trwało 2 dni w sumie 16 godzin plus egzamin w trakcie których zrealizowana będzie następująca problematyka: obsługa i budowa podestów ruchomych samojezdnych montowanych na pojazdach.

Zakupy sprzętu po stronie polskiej

Samochodu dowodzenia i łączności

Zakładane parametry samochodu (w trakcie realizacja w momencie redagowania broszury)
1. Dopuszczalna masa całkowita do 5,5 ton;
2. Napęd terenowy na wszystkie koła – 4 x 4;
3. Napędzany silnikiem wysokoprężnym o mocy min. 130 KM;
4. Pojazd będzie zabudowany oraz wyposażony w moduły:
a) teletransmisji,
b) informatyczne,
c) radiokomunikacyjne,
d) monitoringu parametrów środowiskowych,
e) niezależnego zasilania energetycznego.

Samochodu operacyjnego szybkiego reagowania
Parametry pojazdu:
1. Marka i model pojazdu: Skoda SUPERB 2.0 TDI;
2. Moc silnika 170 KM, automatyczna skrzynia biegów;
3. Napęd 4 x 4;
4. Ilość osób miejsc 5;
5. Możliwość ciągnięcia przyczepki lekkiej;
6. W bagażniku pojazdu wykonane mocowanie do przewożenia następującego wyposażenia: torby PSP R1, 3 pachołki drogowe podświetlane i składane do zabezpieczenia miejsca działania, taśmy do odgrodzenia miejsca akcji;
7. Pojazd oznakowany oraz wyposażony w generator sygnałów akustycznych i świetlnych;
8. Wbudowany wzmacniacz GSM z zewnętrzną antena oraz ruter GSM 3G z AP WiFi;

Motopompa FOX
Charakterystyczne parametry sprzętu:
1. Silnik: benzynowy, 2 cylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem, pojemność skokowa min. 1170 cm3, moc nominalna min. 50 kW, elektronicznie sterowany wtrysk paliwa, pojemność zbiornika paliwa min. 20 l, rozruch elektroniczny i ręczny;
2. Pompa: jednostopniowa, odśrodkowa, wydajność przy ciśnieniu 10 bar dla wysokości ssania 3 m min. 1600 l/min. nasada na stronie ssawnej: 1 x zewnętrzny gwint G 4 1/2″, Storz 110 z sitem ssawnym i pokrywą, nasady na stronie tłocznej: 2 x zewnętrzny gwint G 2 1/2″, Storz 75 z zaworami grzybkowymi i pokrywami, pompka zasysająca tłokowa dwustronnego działania sterowana automatycznie z ręcznym odcięciem;
3. Panel kontrolno – sterujący: wskaźnik obrotów, wskaźnik stanu naładowania akumulatora, wskaźnik ciśnienia oleju, wskaźnik rezerwy paliwa, wskaźnik nieprawidłowej pracy silnika oraz kawitacji
4. Zabudowa: akumulator rozruchowy, reflektor szeroko-strumieniowy, rama aluminiowa z czterema obracanymi uchwytami ułatwiającymi transport.

Motopompy szlamowe
Charakterystyczne parametry sprzętu:
1. Wydajność min. 2000 l/min przy ciśnieniu 1 bar i głębokości ssania Hgs=1,5 m;
2. Nasady ssawne 110 wg normy PN-M-51038;
3. Nasady 110 wg normy PN-M-51038;
4. Rozrusznik elektryczny oraz ręczny;
5. Wyposażenie: linia ssawna 2 odcinków po 2 500 mm wyposażone w nasady ssawne 110, linia tłoczna 5 odcinków W 110, smok skośny z nasadą 110.

Kamera termowizyjna z transmisją obrazu
Charakterystyczne parametry sprzętu:
1. Wymiary i masa: bez / z rękojeścią 130 x 185 x 185 mm / 295 x 185 x 185 mm, Masa (włącznie z akumulatorami) bez / z rękojeścią 1,3 kg / 1,5 kg
2. Zasilanie: Integralny akumulator 2.300 mAh, Ni-MH (możliwość ładowania), Czas pracy > 4 godziny typowej, ciągłej pracy
3. Uszczelnienie: Krótkotrwałe zanurzenie w wodzie zgodnie z normą EN 60529, stopień ochrony IP 67;
4. Wytrzymałość: Wstrząsy BS EN 60721-3-2, klasa 2M3, Uderzenie poprawna praca po upadku z 2 metrów; Temperatura przechowywania -100C do +400C;
5. Obrazowanie: Wyświetlacz 90 mm (3,5″), kolorowy, LCD, Ustawienie kolorystyczne 13 różnych ustawień kolorystycznych, Czułość 3 poziomy czułości (w pełni automatyczne), Zoom 2x i 4x (cyfrowo);
6. Wykonywanie i przechowywanie zdjęć możliwość wykonywania i przechowywania do 100 zdjęć (przetwarzanie zdjęć za pomocą pilota zdalnego sterowania i na komputerze PC);
7. Dane optyczne: Typ czujnika mikrobolometr, Materiał czujnika aSi (amorficzny silikon), Soczewki German, Rozdzielczość 320 x 240 lub 160 x 120 pikseli, Zakres / odpowiedź spektralna 8 do 14 μm, minimalna wykrywalna różnica temp. < 0,10C;
8. Inne: Temperatura otoczenia pomiar od -150C do +1500C, Temperatura punktu pomiar od -400C do +8000C, Połączenie z komputerem poprzez złącze / kabel RS232 (w standardzie) z połączeniem USB

Detektory elektryczności
Charakterystyczne parametry sprzętu:
1. Detekcja prądu stałego i zmiennego;
2. Brak granicy minimalnego i/lub maksymalnego napięcia;
3. Możliwość stosowania różnych drążków dielektrycznych;
4. Odporne na wilgoć.

Piła spalinowa z osprzętem
Charakterystyczne parametry sprzętu pilarka MAKITA DCS 520 3,3 KM:
1. Moc : 3,3 KM
2. Silnik Pojemność : 52 ccm
3. Max. moc przy obrot. : 3.3/9000 KM/1/min
4. Prędkość łańcucha : 20 m/s
5. Długość prowadnicy : 38 cm lub 45 cm
6. Zbiornik paliwa : 0,56 l
7. Automatyka półgazu
8. System antywibracyjny
9. Ciężar : 4,6 kg

Sprzęt łączności w wykonaniu do pracy w strefie zagrożenia wybuchem
Charakterystyczne parametry sprzętu:
1. 2 szt. radiotelefonów przenośnych do pracy w strefie wybuchowej typu EX Motorola GP 380Ex;
2. Spełniające „Ujednolicone minimalne wymagania w zakresie parametrów techniczno- funkcjonalnych urządzeń łączności radiowej pracującej w paśmie VHF” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2008 r. dopuszczone do pracy w sieci resort MSW;
3. Ukompletowanie radiotelefonu: radiotelefon wraz z anteną i akumulatorem, ładowarka, dodatkowy akumulator.

SĄSIEDZI W DZIAŁANIU
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 
2007-2013

 

 

 

Przedsięwzięcie jest częścią projektu pn:”Wzmocnienie potencjału kadrowego i sprzętowego polsko-litewskiego systemu ochrony ludności i środowiska” współfinansowanego przez Unię Europejską z programu Litwa-Polska 2007-2013.