image_pdfimage_print
Pełną para ruszą prace nad wnioskiem w sprawie projektu „PL – LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego ”. W dniu 4 marca w Olecku podczas spotkania polskich i litewskich strażaków zostało podpisane porozumienie w sprawie realizacji tego przedsięwzięcia. Głównymi stronami dokumentu byli Komendanci Wojewódzcy PSP z Białegostoku i Olsztyna oraz Komendanci Służby Ochrony Przeciwpożarowej w Marijampolu i Alytusie.
Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludności w ujęciu zarówno lokalnym jak i transgranicznym. W ramach projektu zostanie utworzone Centra Powiadamiania Ratunkowego obejmujące swym zasięgiem 12 powiatów Polski północno-wschodniej (województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego). Wejdą one w skład spójnego systemu powiadamiania ratunkowego obejmującego przyjmowanie zgłoszeń, przepływ i przetwarzanie informacji oraz zarządzanie działaniami ratowniczymi zintegrowanych w systemie służb ratowniczych jest kompatybilny z rozwiązaniami przyjętymi w przygranicznych województwach Republiki Litewskiej. W tworzonych Centrach przyjmowane będą zgłoszenia alarmowe zarówno na numery 998 i 999 jak również na europejski numer alarmowy 112. Łączna wartość inwestycji przewidziany do realizacji w ramach projektu to blisko 6 mln EURO.