image_pdfimage_print

 

Projekt ma charakter typowo inwestycyjny i obejmuje zakup specjalistycznych pojazdów ratowniczych, w tym dla województwa podlaskiego:

  • czterech podnośników hydraulicznych,
  • ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego,
  • cysterny do przewozu wody do celów gaśniczych,
  • bezzałogowego statku powietrznego.

 

W ramach projektu przewidziano także organizację Międzynarodowego Seminarium Ratowniczego wraz z elementami praktycznymi.
Wartość projektu: 3 305 668,00 EUR, w tym po stronie polskiej: ok. 8,5 mln PLN

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.

Dofinansowanie Unii Europejskiej wynosi dla województwa podlaskiego wynosi 1 720 797,80 Euro.