image_pdfimage_print

17 listopada 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej części budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach. Inwestycja została sfinansowana za środki z UE. Rozbudowa jest realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej LT-PL/087 pt. „PL-LT 112. System Zarządzania Działaniami Ratowniczymi i Obsługi Europejskiego Numeru Ratunkowego” na terenie powiatu Sejneńskiego. W nowej części w nadbudowanej nad garażami lewego skrzydła budynku o powierzchni 170 metrów kwadratowych znalazły się pomieszczenia na potrzeby Zarządzania Kryzysowego, dodatkowego punktu dowodzenia oraz nowa obszerniejsza Izba Tradycji Pożarniczej.

Podczas uroczystości zostały wręczone także awanse na wyższe stopnie służbowe, nominacje na wyższe stanowiska oraz odznaczenia zasłużonym dla pożarnictwa.
Projekt jest realizowany w Polsce na terenie województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego oraz na Litwie w okręgach Marijampol oraz Alytus. Są to tereny objęte zakresem funkcjonowania jednostek partnerów projektu i stanowiące obszar objęty programem.W realizację projektu jest zaangażowanych siedem podmiotów: Komenda Wojewódzka Pąństwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (Partner Wiodący), Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Służba Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Marijampolu, Słuzba Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Alytusie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach.

 

Całkowita wartość projektu to 4.560.296,07 EURO, z czego dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3.876.251,65 EURO. Komenda Powiatowa PSP w Sejnach wzbogaciła się o nowe pomieszczenia w nadbudowanej kondygnacji jednostki. Wartość tej inwestycji w ramach projektu to 1 048 842,71 PLN.

Celami, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji działań projektu są:

  • umocnienie współpracy służb ratowniczych z obszaru transgranicznego Polski i Litwy – Inwestycja jest wynikiem długookresowej współpracy jednostek PSP z obszarów przygranicznych Polski i Litwy.
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa na obszarze transgranicznym – Dzięki profesjonalnej i szybkiej obsłudze numeru ratunkowego skrócony zostanie czas reakcji na zagrożenie, co pozwoli ograniczyć do minimum ewentualne straty odnoszące się do ludzi, mienia oraz środowiska.
  • transfer nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych – Realizacja projektu umożliwi wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych z zakresu tworzenia i obsługi stanowisk kierowania oraz centrów powiadamiania ratunkowego po obu stronach granicy.