image_pdfimage_print

Wschodnia granica województwa podlaskiego stanowiąca jednocześnie granicę Państwa, powoduje konieczność rozpoznania potencjalnych źródeł zagrożeń występujących na terenie Białorusi i Litwy, mogących swym zasięgiem objąć tereny przygraniczne Polski.

Zagrożenie dla obszaru granicznego, a być może i znacznej części województwa może spowodować nagłe uwolnienie się toksycznych środków przemysłowych magazynowanych i wykorzystywanych przez zakłady, tak w procesie produkcji, jak również podczas ich transportu. Biorąc pod uwagę fakt, że wschodnia granica Państwa stała się granicą Unii Europejskiej należy dążyć do pełnego rozpoznania zagrożeń i przygotować się do likwidowania ich skutków. W najbliższych latach spodziewane jest zwiększenie przygranicznego ruchu transportowego. Dodatkowo zagrożenia liniowe obszaru przygranicznego powoduje transport rurociągami przemysłowymi ropy naftowej i gazu ziemnego z Republiki Białorusi. Rurociąg przemysłowy PERN na obszarze przygranicznym posiada długość 22 km, a najbardziej niebezpiecznym miejscem na tym odcinku jest przejście nadziemne nad rzeką Moszczoną. Gazociąg wysokiego ciśnienia Kobryń – Warszawa i Bobrowniki – Białystok w strefie przygranicznej ma długość odpowiednio 12,3 i 38 km.