image_pdfimage_print

Na terenie województwa występują obiekty narażone na katastrofy ze względu na ich stan techniczny, jak również ciągłą eksploatację, do których należy zaliczyć jako szczególnie zagrożone mosty i wiadukty kolejowe i drogowe (łącznie 893), obciążone transportem tranzytowym oraz transportem materiałów niebezpiecznych.

 

 

Do obiektów energetyki i łączności o znaczeniu krajowym lub regionalnym zaliczono 29 obiektów. Są to stacje elektroenergetyczne (110/15KV), elektrociepłownie oraz telewizyjna stacja nadawcza. Przez teren województwa przebiegają rurociągi przesyłu tranzytowego: jeden ropociąg i trzy gazociągi. Poza tym istnieje sieć gazociągowa rozdzielcza o łącznej długości 981,2 km (na terenie miast – 617,2 km i na terenach wiejskich – 364 km. Na terenie województwa podlaskiego odpady składowane są na 75 składowiskach kontrolowanych (prowadzi się w nich ewidencję przyjmowanych odpadów).

Obecnie na terenie województwa podlaskiego znajduje się 5 mogilników. Zlokalizowane one są w miejscowościach: Folwarki Tylwickie gm. Zabłudów, Baciuty gm. Turośń Kościelna, Nowy Dwór, Łapy oraz Zbójna (obecnie w trakcie likwidacji). Są to mogilniki już nieczynne. Przed zamknięciem zostały one zabezpieczone. Odpady zalegające w tych obiektach poddano inwentaryzacji, a także ustalono sposób ich zagospodarowania, polegający na likwidacji wszystkich środków oraz rekultywacji terenu wraz z ewentualnym oczyszczeniem skażonej gleby.