image_pdfimage_print

W województwie podlaskim, zgodnie z przyjętą klasyfikacją, zlokalizowanych jest 5101 obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi (bez budynków mieszkalnych): 784 obiektów użyteczności publicznej, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób np. kościoły, kina, teatry, duże obiekty handlowe (ZL I); 279 obiektów przeznaczonych do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się np. szpitale, prewentoria, domy starców itp.(ZL II); 3942 obiektów takich jak szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, koszary i inne podobne (ZL III).

 

 

Ze względu na zagrożenia dla ludzi związane z wysokością obiektów, skatalogowano budynki wysokie (pow. 25m), znajdujące się na terenie województwa: 1 obiekt szpitalny, 15 obiektów administracyjno-biurowych, 160 budynków mieszkalnych, 2 obiekty produkcyjne oraz 6 magazynowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem wdrożono na terenie województwa monitoring pożarowy, polegający na wyposażaniu obiektów, w których mogą przebywać ludzie w dużych grupach lub o szczególnej wartości kulturowej, strategicznej i ekonomicznej w instalację sygnalizacyjno-alarmową pożaru i podłączeniu jej do najbliższej jednostki PSP.

Na terenie województwa istnieje 142 obiektów, w których wymagana jest instalacja sygnalizacyjno-alarmowa:

  • wyposażono i podłączono do PSP 129 obiektów,
  • nie podłączono 13 obiektów.