image_pdfimage_print

Zakup 4 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości 3 mln 170 tys. zł w powiatach białostockim, hajnowskim, sejneńskim i suwalskim pozyskano poprzez Euroregion NIEMEN i PUSZCZA BIAŁOWIESKA dofinansowanie ze środków PHARE w wysokości 2 215 tys. zł: 

 • KM PSP w Białymstoku (ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy), całkowity koszt projektu – 773 522 zł, kwota dofinansowania: 540 381 zł Unia Europejska, 150 000 zł NFOŚiGW, 83 141 zł Urząd Miasta Białegostoku; 
 • KP PSP w Hajnówce (ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy), całkowity koszt projektu – 863 449 zł, kwota dofinansowania: 601 186 zł Unia Europejska, 100 000 zł NFOŚiGW, 142 263 zł Starostwo Powiatowe w Hajnówce;
 • KP PSP w Sejnach (ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy), całkowity koszt projektu – 778 350 zł, kwota dofinansowania: 545 595 zł Unia Europejska, 150 000 zł NFOŚiGW, 82 755 zł Starostwo Powiatowe w Sejnach;
 • KM PSP w Suwałkach (ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy), całkowity koszt projektu – 754 011 zł, kwota dofinansowania: 528 311 zł Unia Europejska, 200 000 zł NFOŚiGW, 25 700 zł Urząd Miasta w Suwałkach. 

 

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transportu na program o wartości 2 mln 666 tys. zł KM PSP w Białymstoku i Suwałkach pozyskały dofinansowanie ze środków UE w kwocie 1 mln 951 tys. zł:

 • KM PSP w Białymstoku (podnośnik hydrauliczny, lekki samochód ratowniczo – gaśniczy, średni samochód ratowniczo – gaśniczy), całkowity koszt projektu – 1 mln 997 tys. zł, kwota dofinansowania – 1 mln 475 tys. zł z Unii Europejskiej oraz 219 tys. zł Urząd Miasta w Białymstoku i 100 tys. zł Starostwo Powiatowe w Białymstoku;
 • KM PSP w Suwałkach (średni samochód ratowniczo – gaśniczy), całkowity koszt projektu – 668 649 zł, kwota dofinansowania – 476 211 zł z Unii Europejskiej.

Opracowano projekt Zintegrowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego w województwie podlaskim i Studium Wykonalności – wartość projektu wynosi 20,5 mln zł – rozpatrzony negatywnie, realizowany etapowo w ramach innych środków.

Komenda Powiatowa PSP w Sejnach oraz Komenda Miejska PSP w Suwałkach wspólnie z władzami samorządowymi realizują Zintegrowany System Zarządzania Kryzysowego w powiatach w oparciu o środki PHARE na bazie obiektów komend PSP- łączna wartość projektów 790,5 tys. zł przy dofinansowaniu 552,9 tys. zł:

 • Starostwo Powiatowe i KP PSP w Sejnach – program pn. „Centrum Ratownicze na pograniczu Polski, Białorusi i Litwy”. Zakres projektu: centrala telefoniczna, systemy łączności, aparaty, zestawy komputerowe, oprogramowanie, system wspomagania dowodzenia dla PCZK . Całkowity koszt projektu – 438,7 tys. zł, kwota dofinansowania – 307 500 zł; 
 • Urząd Miasta i KM PSP w Suwałkach – program pn. „Zabezpieczenie łączności radiowej i usprawnienie zarządzania informacją w CZK w Suwałkach”. Zakres projektu: centrala telefoniczna, systemy łączności, aparaty, zestawy komputerowe, oprogramowanie, system wspomagania dowodzenia dla PCZK. Całkowity koszt projektu – 351,8 tys. zł, kwota dofinansowania – 245,4 tys. zł.

Programy z zakresu współpracy międzynarodowej: 

 • Organizacja Zawodów Płetwonurków w Augustowie w ramach „Euroregionu Niemen”– wartość projektu – ok. 42,5 tys. zł, dofinansowanie ok. 32,2 tys. zł,  
 • Organizacja „Międzynarodowego Seminarium Ratowniczego SUWAŁKI 2005” 
  w ramach Narodowego Programu dla Polski 2003, Fundusz Małych Projektów „Euroregionu Niemen” – koszt projektu ok. 44 tys. zł, dofinansowanie – ok. 
  33 tys. zł, 
 • Zorganizowanie „Międzynarodowego Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Strażak” – wartość projektu – ok. 74,6 tys. zł, dofinansowanie 49 tys. zł, 
 • KP PSP i OSP w Hajnówce zrealizowały w ramach Euroregionu Puszcza Białowieska projekt pt. „Szkolenie bez granic – warsztaty edukacyjno-sportowe strażaków polskich i białoruskich”– wartość projektu ok. 62 tys. zł, dofinansowanie 46 tys. zł.