Spotkanie w sprawie dofinansowania jednostek OSP

Spotkanie w sprawie dofinansowania jednostek OSP

20 września 2019 r., w obiekcie JRG Nr 2 KM PSP w Białymstoku odbyło się spotkanie poświęcone dofinansowaniu jednostek o OSP w związku  ze zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej – Ustawy z dn. 31.07.2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku. Ustawa nałożyła na jednostki ochotniczych straży pożarnych nowe zadania, na realizację  których jednostki otrzymały środki finansowe z budżetu państwa. Na ręce prezesów jednostek OSP  zostały wręczone informacje dotyczące przyznania środków na realizację zadań uwzględnionych we wnioskach.

więcej

Spotkanie w sprawie dotacji dla jednostek OSP w Siemiatyczach

Spotkanie w sprawie dotacji dla jednostek OSP w Siemiatyczach

W dniu  20 września 2019 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach odbyło się spotkanie poświęcone dofinansowaniu jednostek o OSP w związku  ze zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej – Ustawy z dn. 31.07.2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku. Ustawa nałożyła na jednostki ochotniczych straży pożarnych nowe zadania, na realizację  których jednostki otrzymały środki finansowe z budżetu państwa. Na ręce prezesów jednostek OSP  zostały wręczone informacje dotyczące przyznania środków na realizację zadań uwzględnionych we wnioskach.

więcej

Pożar kompleksu budynków w Boczkach-Świdrowo

Pożar kompleksu budynków w Boczkach-Świdrowo

18 września 2019 roku kilka minut po północy grajewscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze stodoły w miejscowości Boczki-Świdrowo gm. Grajewo. Z pierwszej uzyskanej informacji wynikało, że zagrożona jest pobliska chlewnia i inne budynki inwentarskie.

więcej

Pożar budynku inwentarskiego w Tyniewiczach Dużych

Pożar budynku inwentarskiego w Tyniewiczach Dużych

18 września 2019 roku, przed godziną 05.00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce wpłynęło zgłoszenie o palącej się oborze murowanej w  Tyniewiczach Dużych, gm. Narew. Po dojeździe pierwszych zastępów straży pożarnej stwierdzono, że pali się murowany bud...

więcej

XII Strażacki Turniej Oldbojów w Białowieży

XII Strażacki Turniej Oldbojów w Białowieży

15 września 2019 roku na stadionie sportowym w Białowieży odbył się XII Strażacki Turniej Oldbojów, w którym uczestniczyło łącznie 12 dziewięcioosobowych (strażacy w wieku 40+) drużyn OSP z powiatu hajnowskiego: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Koryciski, Mochnate,  Narewka, Nowokorni...

więcej

Ćwiczenia „Woda 2019”

Ćwiczenia „Woda 2019”

W dniu 16 września 2019 r. zgodnie z Rozkazem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na terenie kompleksu leśnego Czerwony Bór, pow. zambrowski odbyły się ćwiczenia praktyczne pod kryptonimem  „Woda 2019”. W ćwiczeniach udział wzięły zastępy z wytypowanyc...

więcej